Back

Metoda podučavanja

KIDUKO nastava matematike temelji se na istraživački usmjerenoj nastavi koja učenicima omogućuje da samostalno, kroz aktivnosti, prodube već postojeće ili steknu novo matematičko znanje. Temelj istraživačke nastave je rješavanje problema. 

Rješavanje problema učenike potiče da formiraju hipoteze, postavljaju pitanja, eksperimentiraju, istražuju, argumentiraju, dokazuju, izmjenjuju ideje i komuniciraju, a sve to od učenika zahtjeva kreativnost, kritičko promišljanje i logičko zaključivanje.

Takvim pristupom učenju stvara se trajnije znanje pohranjeno u dugoročnom pamćenju i dublje razumijevanje onoga što se uči. Za razliku od tradicionalne nastave u kojoj nastavnici imaju ulogu prenositelja znanja, u istraživačkoj nastavi uloga nastavnika je da učenicima postavi pitanje, problem ili situaciju koja će ih potaknuti na istraživanje. Na taj način učenici postaju aktivni istraživači, a nastavnik vođa ka produbljenju već postojećeg ili stjecanju novog učeničkog znanja.

Cilj nastave matematike u KIDUKU je da učenici kroz rješavanje raznih problema iz realnog svijeta te kroz pomno osmišljene didaktičke materijale istražuju i stječu znanje iz svih područja matematike te pritom razviju pozitivan odnos prema matematici i učenju općenito.

KIDUKO je od listopada 2022. godine dostupan za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole, a cilj nam je prošiti program i za učenike od 1. do 4. razreda.

Po čemu je Kiduko poseban?

Jedinstvenost nastave matematike u KIDUKU temelji se na istraživačkoj i eksperimentalno usmjerenoj nastavi koja uključuje sva područja matematike u svrhu stjecanja matematičkog znanja i vještina, poticanja kreativnosti, samostalnosti i upornosti, te razvoja kompetencija kao što su rješavanje problema, kritičko razmišljanje, logičko zaključivanje, argumentiranje, rasuđivanje i komunikacija.