Back

Izdavač i vlasnik ovih web stranica: Kritičko razmišljanje d.o.o. 

Adresa: Basaričekova 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: 0915195017

Email:kontakt@kiduko.hr

OIB: 32880635166

MB: 05328624

Žiro račun: HR5324020061100997089